Hestestalden

Skovbrugsmagasinet på Corselitze

Karlekammer

Hestestalden

 

Hestestalden er bygget i 1780 og er nu fredet. Der var oprindeligt plads til 30 arbejdsheste og en håndfuld staldkarle.

Nærmest hovedbygningen er der herskabsstald.

 

I midterpartiet er der vognporte, redskabsrum og karlekamre.

 

De nuværende karlekamre er bygget i 1904 - 06 og er restaureret til oprindelig stand.

 

Der er lavet en udstilling, der viser hvordan karle og herregårdsbisser levede før i tiden.

 

Den sidste beboer var staldmester Hans Rasmussen, i daglig tale "Stald Hans". Stald Hans var ugift, og han og hans hund Fido var uadskillelige. Se mere om den gamle hædersmand ved hans restaurerede værelse i hestestalden.

 

 

 

 

Klik gerne på foto!

Folkestue