Parken
Adam og Eva
Dragebænken
Ishuset, hovedbygningen i baggrunden
Dragebænken med ishuset i baggrunden

Corselitze hovedbygning set fra havesiden

Skovbrugsmagasinet på Corselitze

Åbent hus arrangement
Corselitze hovebygning

Parken

 

Parken er åben hver dag fra kl. 900 - 1800.

 

Ishuset

 

I parken ligger et fredet ishus fra slutningen af 1700-tallet.

 

Ishuse var datidens køleskabe.

 

Om vinteren isede man: d.v.s. man skar isblokke ud på søen og lagde dem ned på bunden i ishuset overdæket med halm.

 

På denne måde holdt isen til langt hen på sommeren.

 

Ishuse fandtes på de fleste herregårde, men kun ganske få er bevaret for eftertiden.

 

Skulpturer

 

Den litauiske billedskærer Julius Ubanavicius står for figuren af Adam og Eva og af "Ormebænken".

 

 

 

Toiletter

 

Der er kun adgang til toilet i hestestalden fra parken.

 

 

Klik gerne på foto!