Genstande

Genstande


De fleste redskaber i Hestestalden er blevet fotograferet og kan ses her.


De  første fire tal i museumsnummeret er det årstal som genstanden blev registreret i samlingen. De sidste fire tal er årets løbenummer.


En mere detalieret beskrivelse af genstanden findes i Excel filen som De er velkommen at downloade:


GenstandsbeskrivelseMuseumsnummer og genstandsbetegnelse vises når man bruger fuld skærm.

Skovbrugsmagasinet på Corselitze