Hestestalden
Karlekammer

Hestestalden


Hestestalden er bygget i 1780 og er nu fredet. Der var oprindeligt plads til 30 arbejdsheste og en håndfuld staldkarle.

Nærmest hovedbygningen er der herskabsstald.


I midterpartiet er der vognporte, redskabsrum og karlekamre.


De nuværende karlekamre er bygget i 1904 - 06 og er restaureret til oprindelig stand.


Der er lavet en udstilling, der viser hvordan karle og herregårdsbisser levede før i tiden.


Den sidste beboer var staldmester Hans Rasmussen, i daglig tale "Stald Hans". Stald Hans var ugift, og han og hans hund Fido var uadskillelige. Se mere om den gamle hædersmand ved hans restaurerede værelse i hestestalden.





Klik gerne på foto!

Folkestue

Skovbrugsmagasinet på Corselitze