Om os

Om Skovbrugsmagasinet på Corselitze


Skovbrugsmagasinet på Corselitze er en selvejende institution, der er stiftet

i 1988. Skovbrugsmagasinet har hjemsted i den gamle hestestald,

der tilhører Det Classenske Fideicommis.

Skovbrugsmagasinets primære opgave er at indsamle og bevare oplysninger

om skove og skovdrift på Lolland-Falster og Sydsjælland.


Oplysninger om skovbrugets driftformer, metoder og arbejdsvilkår;

f.eks gamle driftplaner, regnskaber og arbejdsjournaler, samt bånd med

interviews er vigtige at bevare.


På magasinet i den gamle hestestald søger Skovbrugsmagasinet at bevare

så mange som muligt af skovbrugets gamle redskaber.


Der er indrettet ophængs- og reolplads for håndredskaber i hestebåsene,
medens loftet bruges til opbevaring af større redskaber.


Skovbrugsmagasinet råder over 800 m² magasin til opbevaring af de mange effekter.


For at museer, forskere og studerende kan udnytte samlingen bedst muligt,
bliver effekterne samt oplysninger om brugen af disse løbende registreret og
fotograferet, og herefter lagret i Skovbrugsmagasinets database.

Skovbrugsmagasinet repræsenterer primært perioden fra århundredeskiftet og frem til nu.


Folk der er i besiddelse af gamle redskaber, fotos eller lignende af skovhistorisk interesse,
er meget velkomne til at kontakte Skovbrugsmagasinet.

Skovkranen gjorde det muligt at løfte tunge kævler

Skovbrugsmagasinets logo


Skovbrugsmagasinets logo er tegnet af Vif Dissing,

der også har tegnet illustrationerne.Skovbrugsmagasinets logo er inspireret af en gammel fjedertandsharve,

med det historiske navn "Ormen hin Lange", se den på loftet i hestestalden.Klik gerne på foto og tegning!

Harven "Ormen hin Lange" er lavet af et stykke kroget  egetræ